T6. Th11 26th, 2021

Đường Nguyễn Duy Trinh quận 9